Fintech, Tokyo Outbreak and Work-From-Home
Anh Vũ Nhật Minh là co-founder của kipalog.com. Ngoài ra anh cũng là một gương mặt quen thuộc trong giới Software Engineer tại Nhật. Từng làm ở những công ty lớn (Dwango Corp) hay unicorn startup (Mercari Inc), gần đây anh Minh đã thử thách chuyển sang một công ty nhỏ hơn làm về Fintech. Thông qua podcast lần này anh Minh sẽ chia sẻ những điều thú vị về công việc hiện tại, cũng như một số lời khuyên hay ho để làm việc ở nhà (Work-From-Home) trong thời điểm hiện tại
#fintech #startup #development process #outbreak

Speed x1.0 (Slower / Faster) -15s -5s +5s +15s
0:25 Giới thiệu khách mời
2:45 Fintech: Banking As A Service (BAAS), Fintech Start-up.
14:00 Qui trình phát triển, môi trường làm việc của Start-up.
34:00 Một số xu hướng gần đây cho phát triển phần mềm trên IOS, Umbrella framework, Bazel build tool
45:55 Work From Home
Hãy gửi phản hồi cho tụi mình!