Being a staff software engineer
Anh Khải Trần là một kĩ sư lâu năm ở Sillicon Valley. Đã từng đi qua nhiều big tech như Amazon AWS, Oracle Lab, Linkedin và hiện nay đang là staff software engineer ở AirBnB, anh Khải sẽ chia sẻ cho chúng ta rất nhiều câu chuyện hay ho từ việc tìm học bổng qua Mĩ thế nào, làm việc ở core team trong các công ty công nghệ lớn ra sao, cho đến quá trình tìm việc chuyển việc ở thung lũng Sillicon.
#Staff SWE

Speed x1.0 (Slower / Faster) -15s -5s +5s +15s
2:00 Giới thiệu khách mời
4:00 Học bổng qua Mĩ, bỏ việc, vay tiền nộp học bổng và những lựa chọn khác
12:50 Ra trường làm nghiên cứu hay vào doanh nghiệp?
21:00 Làm việc ở Oracle Lab
31:00 Về AWS cũng như Redshift database
35:00 Giới thiệu Snowflake, hệ thống cơ sở dữ liệu dành riêng cho cloud
39:55 Công việc ở Linkedin và AirBnB, điểm khác nhau giữa Enterprise Software và Consumer Software
52:00 DynamoDB những câu chuyện chưa bao giờ được kể
1:06:00 Chuyển việc qua Linkedin và AirBnB
1:14:10 Phỏng vấn chuyển việc và những câu chuyện về lương lậu ở big tech
1:34:00 Cơ hội nào cho Software Engineer Việt Nam qua Mĩ
Hãy gửi phản hồi cho tụi mình!