Kipacast, what are we doing?
Một podcast đặc biệt với khách mời là chính các host của Kipacast. Tụi mình chia sẻ về hành trình 'thai nghén' và phát triển của Kipacast, cùng với tâm tư và định hướng cho năm nay. Trên hết là những trăn trở trong việc chiêu mộ các thế hệ làm cộng đồng tiếp theo.
#Side project #Tech Community #Motivation

Speed x1.0 (Slower / Faster) -15s -5s +5s +15s
0:30 Giới thiệu đội hình Kipacast
4:18 Đôi nét về Kipalog - tiền thân của Kipacast
6:02 Động lực hình thành và phát triển của Kipacast
14:22 Định hướng nội dung các podcast
18:30 Một vài thành tựu đạt được
21:33 Tiết lộ chân dung những khách mời thú vị trong năm tới
29:12 Giới thiệu một vài side projects liên quan
44:45 Câu chuyện chiêu mộ những thế hệ tiếp nối
Hãy gửi phản hồi cho tụi mình!