Talk with Kelvin, the Chợ Tốt's CTO
Anh Kelvin Vuong hiện là CTO ở Chợ Tốt. Anh đã đồng hành cùng Chợ Tốt từ những ngày đầu tiên. Trong podcast này anh sẽ chia sẻ về hành trình của anh đến với Chợ Tốt, những câu chuyện bên lề và sự tiến hoá technology của Chợ Tốt từ lúc mới thành lập cho tới thời điểm hiện tại.
#CTO #Technology resolution of Chợ Tốt #Journey to Chợ Tốt #Company culture

Speed x1.0 (Slower / Faster) -15s -5s +5s +15s
0:18 Giới thiệu khách mời
4:35 Đôi nét về Chợ Tốt và Carousell group
10:00 Mô hình c2c marketplace và challenges
15:40 Hành trình đến với Chợ Tốt của anh Kelvin
36:00 Quá trình tiến hoá technologies của Chợ Tốt và technical challenges
1:17:47 Nói về Open Source ở Chợ Tốt
1:20:00 CTO là gì? nhiệm vụ của CTO là gì?
1:31:40 Nói về stress
1:36:17 Engineering culture ở Chợ Tốt
1:49:10 Goodbye
Hãy gửi phản hồi cho tụi mình!