Small talk about Fintech with Huy Nghiem - Finhay CEO
Trong ep này chúng ta sẽ đổi gió bằng một non-engineer guy, đó là anh Huy Nghiêm. Anh Huy đang là CEO của Finhay, một emmerging start up đang rất hot gần đây trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Cùng anh Huy chia sẻ về những trải nghiệm khi xây dựng Finhay cũng như các insights của ngành tài chính này.
#CEO #Finhay #Fintech #Unbundling

Speed x1.0 (Slower / Faster) -15s -5s +5s +15s
0:06 Giới thiệu khách mời
3:00 Sự nghiệp đầu đời làm game và ứng dụng gamification vào tài chính
12:15 Sự chuyển mình của các hệ thống cũ
15:35 The turning point
23:00 Vậy fintech thật ra là gì?
33:20 Some financial advices
43:00 Some funding insights and tips
58:00 Goodbye
Hãy gửi phản hồi cho tụi mình!