Scalability in action
Anh Từ Thế Hiển - Jay đang là Head of Engineering ở beGroup. Từng trải qua nhiều hệ thống lớn, anh có nhiều kinh nghiệm trong việc scale từ 0 to hero. Trong podcast này anh sẽ chia sẻ về journey làm scale của mình.
#scale #distributed system #incident
Starring

Speed x1.0 (Slower / Faster) -15s -5s +5s +15s
0:04 Giới thiệu khách mời
2:20 Định nghĩa scalability
10:05 Các principle trong scale
16:00 Cloud vs bare metal
19:50 Downtime - good metrics để đo scalability
26:10 Incident management
38:00 Làm cách nào để learning scalability
44:08 Tips và best practices
Hãy gửi phản hồi cho tụi mình!