Developer Advocate at Google
Anh Lê Viết Gia Khánh là TensorFlow Developer Advocate ở Google Japan. Anh Khánh cũng là sáng lập của Vietnamese Professionals in Japan (VPJ), một tổ chức phi lợi nhuận nhằm kết nối cộng đồng người Việt ở̉ Tokyo.
#google #developer advocate #travelling

Speed x1.0 (Slower / Faster) -15s -5s +5s +15s
0:10 Giới thiệu khách mời
1:28 Covid19 ảnh hưởng đến Google thế nào
3:15 Văn hoá làm việc giữa Korean và Japanese
6:38 Developer Advocate là gì vậy?
39:50 Công việc mà phải đi lại (travel) nhiều có vui không?
45:20 Tình trạng AI engineer ở Nhật
Hãy gửi phản hồi cho tụi mình!