Sillicon Valley life
Hiếu Phạm từng là Senior Software Engineer tại Facebook, và hiện tại đang làm Senior Software Engineer tại Rockset, một công ty khởi nghiệp về cơ sở dữ liệu dựa trên Rocksdb. Trong kì lần này Hiếu sẽ chia sẻ về cuộc sống tại Sillicon Valley, trông cây gì nuôi con gì, ăn cái gì cũng như là những điều thú vị khác tại nơi nóng nhất thế giới về công nghệ này.
#Sillicon Valley #Startup #Life #Outbreak

Speed x1.0 (Slower / Faster) -15s -5s +5s +15s
0:42 Giới thiệu khách mời
1:41 Sillicon Valley là nằm ở đâu?
7:00 Perks (Đãi ngộ) ở Facebook.
11:30 Sillicon Valley thời dịch, cái gì thay đổi?
18:25 Cuộc sống hàng ngày ở Sillicon Valley, cơm vợ nấu ngon hơn cơm facebook nấu?
25:00 Cuối tuần làm gì, ăn gì, trồng cây gì, nuôi con gì?
31:30 Dịch ảnh hưởng đến nhân viên các công ty công nghệ ra sao, đuổi việc ở Uber, Lyft và AirBNB
38:10 Cà chua Hiếu trồng ngon hơn cà chua Costco
Hãy gửi phản hồi cho tụi mình!