Is Ruby Vietnam admin still using Ruby?
Anh Trung là Senior Software Engineer tại Envato (AUS). Anh Trung đồng thời cũng là người sáng lập nên group Ruby Việt Nam và là một trong những người đầu tiên phổ biến ngôn ngữ này vào Việt Nam thông qua các bài blog dễ hiểu hay tổ chức, cũng như tài trợ các sự kiện lớn (như RailsGirl). Trong buổi ghi âm lần này anh Trung sẽ chia sẻ về công ty anh đang làm (Envato), ngôn ngữ Ruby gần đây và thị trường software engineer tại Úc.
#Ruby language #Envato #Australia Software Engineer

Speed x1.0 (Slower / Faster) -15s -5s +5s +15s
0:50 Giới thiệu khách mời
8:20 Ngôn ngữ ruby và Ruby On Rails, xưa và nay
9:50 Monolithic vs Microservices
12:00 Ruby vs các ngôn ngữ khác như Elixir hay Go
14:00 Frontend framework gần đây thay đổi Rails thế nào?
15:40 Fullstack Engineer
16:40 Hội backend rất tệ làm frontend!!
18:40 Deno JS interpreter
20:20 Inhouse Infrastructure Stack
28:20 Junior có nên học Ruby và Rails tại thời điểm hiện tại không?
41:30 Software engineer market tại Úc, cơ hội nào để qua Úc làm việc?
Hãy gửi phản hồi cho tụi mình!