STEAM Education
Episode đặc biệt với hai khách mời không làm trong ngành công nghệ, nhưng lại là những người sẽ đóng góp nền tảng vững chắc cho ngành công nghệ của Việt Nam trong tương lai. Họ là những 'thầy giáo' trong lĩnh vực STEAM. Một người là người đã dũng cảm bỏ lại công việc cũng như tương lai tại Singapore để về Việt Nam hy vọng thay đổi giáo dục Việt Nam. Một người là thạc sĩ ngành giáo dục tại Đài Loan với những góc nhìn hết sức thú vị tại blog thetoobluescientist. Hãy cùng 2 khách mời đặc biệt này khám phá những điều thú vị của ngành giáo dục nhé.
#STEM #STEAM #education

Speed x1.0 (Slower / Faster) -15s -5s +5s +15s
1:00 Giới thiệu khách mời
6:05 Cơ duyên tham gia vào giáo dục STEAM
20:35 Giáo dục STEAM so với các ngành giáo dục khác
26:25 Mục tiêu & Những cách giáo dục STEAM
39:53 Góc nhìn về việc giáo viên được đào tạo & hỗ trợ
1:01:22 Các môn học giáo viên được đào tạo
1:17:00 Phương pháp giáo dục đối với trẻ em
Hãy gửi phản hồi cho tụi mình!